Vstupné

Vstupné 4 ročník 2022

Vstupné v předprodeji v KD NÁROD 199,-

na místě 249,-